top of page

Work in stock

SHE

SHE verkent in haar werk de grenzen van de fotografie en hoe dit medium bij kan dragen aan het visualiseren van abstracte begrippen als conceptie, zwarte gaten. Ook onderzoekt ze de wijze waarop de mens altijd naar samenhang en betekenis zoekt, ook al zijn de kleurvlakken willekeurig. De vraag wanneer fotografie de grens overschrijdt van registratie van de gekende wereld naar de wereld van interpretatie en persoonlijke perceptie van het beeld, heeft haar bijzondere aandacht. 

Licht speelt als vormgevend element altijd een cruciale rol. SHE boetseert met licht om de inhoud te intensiveren. Haar foto’s zijn daardoor, net als zijzelf, theatraal, maar in opbouw klassiek en ontdaan van frutsels en franjes. Alleen dat wat bijdraagt aan de kern komt in beeld. Elke foto moet op zichzelf kunnen staan met een eigen kracht en dynamiek. Daarnaast hoeven haar foto’s niet ‘waar’ te zijn in journalistieke zin. Ze neemt de dichterlijke vrijheid om de beelden te bewerken waar nodig, maar zoals een theaterstuk niet echt is, zo kan het toch een diepere waarheid onthullen. Die werking streeft de kunstenaar ook na in haar fotografie.

Over de fotograaf is geen informatie beschikbaar. Wie zij is, blijft onbekend.  

 

bottom of page