How to contact us

Do you want to know more about our photographers, are you interested to purchase an art-work or are you a member of the press?

Contact us by telephone, email or use the form below.

You can find the gallery at:

Kerkgracht 85-C, 1354 AH Almere-Haven, The Netherlands

Tel: 06 - 55 86 39 25  |  Email: contact@anitaneve.nl

Our opening hours are:

Monday  - Wednesday   on appointment 

Thursday - Friday            14.00 - 17.30 hrs

Saturday                          14.00 - 17.00 hrs

Thanks for your message! We will contact you as soon as possible. Please check your spambox if you do not hear from us within 3 days.

* Required fields

About your privacy

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Almere onder nummer 32131584.

©  Anita Neve Galerie


Wij doen ons best de informatie op onze website zo actueel en foutloos mogelijk te houden. Aan vermelde informatie en genoemde bedragen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Zonder voorafgaande en schriftelijk verleende toestemming mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in druk, print, fotokopie of anderszins.